პოეზია

Პაოლო კასტელი 🔘 პირველქმნილი

________ მე ყურს ვუგდებდი, სადღაც ტყეში ხმაურს მდინარის,ვიღაც ჩემსავით უსმენდა კიდევ,ვგრძნობდი. ვფიქრობდი ნეტავ ვინ არის?!და მაშინ ყვავმა გადაუფრინაამ მდინარეს და გაიშვირა მთისკენ ნისკარტი.იქნებ ადრეა გავყვე