პროზა, სიახლეები

აჩიკო შამახია 🔘 ჰერ შამაკჰია

⬛ ⬛ ⬛ ⬛ ⬛ ⬛ ⬛ ⬛ ⬛ ⬛ -ძვირფასო, ხალხი არ გვყავს და ვინმე გამოაგზავნე.-ჰერ შამაკჰიაზე რას იტყვი? დღეს ისედაც დააგვიანა.-ძალიან კარგი.მობილური გათიშა.-ჰერ