სიახლეები

ანი ცხვედაძე 🔘 სიყვარული – გადარჩენის გზა

სიყვარული. სიყვარული.. სი-ყვა-რუ-ლი… ეს “სიტყვაა” ფუნდამენტურად მნიშვნელოვანი და მამოძრავებელ-წარმმართველი რეჟისორ საბა ასლამაზიშვილისთვის, რომელსაც როგორც დომინანტურ ლაიტმოტივად იყენებს თავის სპექტაკლ-პერფორმანსში, სოციალურ პერფორმატიულ აქტში – დ. კლდიაშვილის