პოეზია

ბელა შანავა 🔘 სოციალური მარტოობა

⬛ ⬛ ⬛ ⬛ მე ვერ  ვახერხებ შევხედო მათ სახეში.  კეფიდან ეზრდებათ წითელი ხავერდი.  ჯგუფურად მიუყვებიან ქუჩებს  გზად ერთმანეთის ენებს კბენენ.  მათ უერთდება გრძელკიდურა სინორჩე.