პოეზია

მაია სარიშვილი 🔘 ასეც შეიძლება მოხდეს

სულ თავიდან როგორ იყო, ვეღარ ვიხსენებ.ახლა ქარხნის მუშასავით მექანიკურადვიმეორებ ერთი და იგივე მოძრაობას –რასაც დღეს ვაწვდი, ფერფლად მიბრუნებს.მერე ისევ ახალი დღე –ეს მარტივია, თუ გაზაფხული