პოეზია

Mirkani Heilige 🔘 კეროლაინ

⬛ ⬛ ⬛ ⬛ კეროლაინ ხეები სხეულებს გვანან..არაფერია ახალი ამ შეგრძნებაში, მაგრამ ვხედავ მათი ხელებიროგორ ამოძრავებს ლპობას თოკებზე, რომელიც დიდი ხნის წინჩემს კისერს გაეპარადა ვფიქრობ,