პოეზია

სალომე კვირიკაშვილი 🔘 შენ-ობა

⬛ ⬛ ⬛ ⬛ შენ გინდა შეეხო ჩემს სხეულს სწრაფადდა კბილებით დაეუფლო ჩემს მოღერებულ ყელს,მაგრამ მე ვამჯობინებ წასვლას მასთან,ვინც ნელა მადებს ლოყას ლოყაზე დამეუბნება, რომ