ავტორი: სოფიკო დუმბაძე

პოეზია, სიახლეები

სოფიკო დუმბაძე 🔘 სათავე

სათავე (მიწიერი ბურუსის მიღმა) რა წამსაც ამ დაბლობოდან, იმ მოპირდაპირე მთაზეძლიერი კოცონი შევნიშნეთ – მივხვდით, რომ ვიღაც ჩვენზე ძლიერიწინ უნდა გაგვძღოლოდა, რათა ციდან რძის წვიმა

პოეზია

სოფიკო დუმბაძე 🔘 მადლიერების მთა

⬛ ⬛ ⬛ ⬛ გუნა (სარწმუნო ნაყოფი) რბილი ქვიშის ლურჯ ზედაპირზე მდუმარედ შემომდგარმა იგრძნო, რომ ყველაფერი მასში იყო და ყველაფერი იქ იყო, სადაც თვითონ იყო.

Contact Us