პოეზია

ზურა ნეფარიძე 🔘 მე გავბედე და შემოგხედე

⬛ ⬛ ⬛ ⬛ მე ვცხოვრობ ამ ქალაქში !უფრო ხშირად გაუმეორე ეს შენს თავს –აქ ჩემი არაფერია !ეს გათავისუფლებს პასუხისმგებლობისა დაშიშისგან !კარლო კაჭარავა 1992 წ.